Beste theaterliefhebber

geplaatst op 1 december 2020

Na de eerste Coronagolf waren we erg hoopvol.  We hadden er op gerekend om in januari 2021 te kunnen starten met een beperkt toneelprogramma 2020-2021.  Helaas heeft een tweede golf danig roet in het eten gestrooid en is er weinig kans dat we in het voorjaar van volgend jaar van een normaal toneelgebeuren zullen kunnen genieten.

Gezien de grote onzekerheid heeft het bestuur van Werkgroep 66 besloten om het toneelprogramma 2020-2021 volledig te annuleren en opnieuw te starten in november 2021 met een spetterend programma 2021-2022.

Voor de eventuele terugbetaling van de abonnementen en losse tickets van het toneelseizoen 2019-2020 hebben we volgende regelingen getroffen:

Niet gebruikte kaarten van het abonnement of niet gebruikte losse kaarten kunnen - indien gewenst - terugbetaald worden.

De terugbetaling kan enkel gebeuren nadat de kaarten teruggestuurd worden of afgegeven worden aan:  Joanna Beernaert, Baron Ruzettelaan 78, bus 7, 8310 Assebroek.  

Bij de teruggestuurde kaarden dient vermeld te worden: naam en adres van de aanvrager, of het een abonnement of losse kaart betreft, de datum van betaling, het betaalde bedrag, de wijze van betaling (storting of cash), de naam en rekeningnummer van de betaler, naam en rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te geschieden.

Bovenstaande gegevens kunnen eventueel ook meegedeeld worden via e-mail aan joannabeernaert@telenet.be of telefonisch op het nummer 050/35 85 50. 

De kaarten waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd dienen ten laatste op 18 januari 2021 op bovenstaand adres toe te komen.  Betaalde bedragen waarvoor tegen deze datum geen terugbetaling wordt gevraagd, worden beschouwd als steun aan Werkgroep 66 en uiteraard in dank aanvaard!

Cultuurcentrum De Dijk

Blankenbergsesteenweg 221, 8000 BRUGGE (Sint-Pieters)

Onze voorstellingen gaan steeds door in de theaterzaal van De Dijk (240 zitplaatsen). Deze zaal bevindt zich in de wijk Sint-Pieters naast o.a. ook de plaatselijke afdeling van de openbare bibliotheek.

INFO & BEREIKBAARHEID