Beste theaterliefhebber

geplaatst op 8 juli 2020

Corona blijft ons leven bepalen en onze vrijheden beperken. 

De cultuursector heeft lang moeten wachten vooraleer de overheid een duidelijk standpunt innam.  Uiteindelijk werd beslist dat er weer toneel mag gespeeld worden en er weer voorstellingen mogen bijgewoond worden, maar de opgelegde voorwaarden zijn zo streng dat we bezwaarlijk van een normaal toneelgebeuren kunnen spreken.

Zo mogen er in De Dijk niet meer dan 66 toeschouwers binnengelaten worden, moeten er heel wat maatregelen genomen worden om de aanwezigen naar en uit de zaal te leiden en is het nagenoeg onmogelijk om de bar open te houden.

Het bestuur van Werkgroep 66 heeft daarom besloten om dit jaar geen voorstellingen meer te organiseren. 

Dit betekent dat we afzien van ons voornemen om de uitgestelde voorstellingen van ‘Den beer heeft mij gezien’ te brengen in september 2020 én dat we geen eigen productie zullen spelen in november 2020.

Zonder verdere tegenspoed hopen we het volgend toneelseizoen te kunnen starten in januari 2021.  Het programma 2020-2021 wordt dan beperkt tot drie gastvoorstellingen en een eigen productie. De inhoud van het programma zal u spoedig meegedeeld worden. We kunnen wel al verklappen dat we gezorgd hebben voor mooie en gevarieerde toneelstukken met onder meer Herbert Flack, Dimitri Leue, Bob De Moor en Walter De Groote.

Voor de betaling en eventuele terugbetaling van de abonnementen en losse tickets hebben we volgende regelingen getroffen:

  • Gezien onze huidige abonnees twee voorstellingen van het vorige toneelseizoen gemist hebben én het volgende toneelseizoen slechts uit 4 voorstellingen bestaat, bieden we aan onze huidige abonnees het abonnement voor komend seizoen aan voor slechts 20 euro.

  • Nieuwe abonnees betalen voor het komende toneelseizoen 40 euro.

  • Losse tickets zullen 12 euro kosten.

  • Huidige abonnees die hun abonnement niet wensen te vernieuwen, kunnen een terugbetaling van 18 euro vragen voor de gemiste voorstellingen. 

  • Ook diegenen die losse tickets kochten voor de niet gespeelde voorstellingen kunnen een terugbetaling van hun tickets vragen.

  • De terugbetaling kan aangevraagd worden via e-mail aan joannabeernaert@telenet.be of telefonisch op het nummer 050/35 85 50.  Daarbij dient vermeld te worden: de datum van betaling, het betaalde bedrag, de naam en rekeningnummer van de betaler.  De kaarten waarvoor een terugbetaling gevraagd wordt moeten vervolgens afgegeven worden of teruggezonden worden aan

Joanna Beernaert, Baron Ruzettelaan 78, bus 7, 8310 Assebroek.  

 

 

 

Cultuurcentrum De Dijk

Blankenbergsesteenweg 221, 8000 BRUGGE (Sint-Pieters)

Onze voorstellingen gaan steeds door in de theaterzaal van De Dijk (240 zitplaatsen). Deze zaal bevindt zich in de wijk Sint-Pieters naast o.a. ook de plaatselijke afdeling van de openbare bibliotheek.

INFO & BEREIKBAARHEID